the best solutions for learning foreign languages
English Bulgarian
acuteостър; силен; интензивен
acute angleостър ъгъл
acute triangleостроъгълен триъгълник
acutenessострота; съобразителност
Bulgarian   English