the best solutions for learning foreign languages
English Bulgarian
bookкнига; тефтер; бележник; резервирам
book coverкорица на книга
bookbinderкниговезец
bookbinderyкниговезница
bookendподпора за книги
bookingрезервация
bookletброшура; книжка
bookmakerсъставител на книги; букмейкър
bookmakingбукмейкърство
booksellerкнижар
Bulgarian   English