the best solutions for learning foreign languages
English Bulgarian
degreeстепен; градус
academic degreeакадемична степен
associate degreeниво на квалификация между средно образование и бакалавърска степен
master degreeмагистърска степен
to some degreeдо известна степен
Bulgarian   English