the best solutions for learning foreign languages
English Bulgarian
forced labour
принудителен труд
forceless
безсилен
a forced landing
принудително кацане
accelerating force
сила на ускорение
air force
военновъздушни сили
armed forces
въоръжени сили
brute force
груба сила
by force of habit
по силата на навика
driving force
движеща сила
enforceability
приложимост (на закон)
Bulgarian   English