the best solutions for learning foreign languages
English Bulgarian
no sweet without sweat
без мъка няма сполука
cover letter
мотивационно писмо
deaf-mute
глухоням
gat
пистолет
journalistic
журналистически
liturgy
литургия
църковна служба
меса
nowadays
в днешно време
nunnery
женски манастир
water pump
водна помпа
zebra crossing
пешеходна пътека (зебра)
Bulgarian   English